Fødsel


Alle børn skal navngives senest et halvt år efter fødslen. Anmeldelsen sker til sognepræsten eller kirkekontoret i bopælssognet. Navngivelse kan ske i forbindelse med dåb eller ved anmeldelse til bopælssognet.

Du kan frit vælge fornavne ud fra en liste fra Ankestyrelsen over godkendte fornavne. Se listen på Ankestyrelsens hjemmeside. Har forældrene samme efternavn, får barnet dette efternavn straks ved fødslen. Har forældrene forskelligt efternavn, kan de som hovedregel vælge, hvilket af disse navne barnet skal have.

Er du i tvivl om, hvilket sogn du tilhører, kan du indtaste din adresse og postnummer på sogn.dk og få det oplyst.

Haslund Sognegård - Amstrupgårdsvej 8, Haslund - 8940 Randers SV